Super Mota

Super Mota
© Matt Shifflett 1 out of 4
Super Mota
© Matt Shifflett 2 out of 4
Super Mota
© Matt Shifflett 3 out of 4
Super Mota
© Matt Shifflett 4 out of 4
Mutation
Designer morph
Genetics
  • Incomplete dominant
  • Mota
First produced
Genetic wizard

Use Super Mota in the genetic wizard.